Muzikorelaxace, nejčastěji v podobě zpívání manter, je čistou výživou pro duši ducha i naše tělo. Chanting, nebo-li dlouhodobé opakování téže mantry, nás přibližuje blíže k Bohu. Každy z nás má příležitost zažít posvátnou atmosféru, která vzniká při zpívání manter…zpěv je projevem a lečivým prostředkem našeho srdce…