Pohyb je základním projevem života.
Každá buňka lidského těla je neustále v pohybu.
Lidské tělo vnímám jako posvátný chrám duše. A naším úkolem je o tento chrám pečovat a poznávat jeho možnosti.